Prodloužení životnosti polyuretanu

Tento článek je spíše odbornější, ale lze v něm najít tipy, jak se správně starat o PUR, tedy i o podrážku vašich PRESTIGE.

 

Polyuretan (PU) je polymer, který se používá ve velkém množství průmyslových a spotřebních aplikací díky svým univerzálním vlastnostem. Křehnutí a degradace polyuretanu může nastat z několika důvodů:

  1. Hydrolytická degradace: V důsledku reakce s vodou se polyuretanové řetězce rozpadají na menší molekuly. Tento proces může způsobit křehnutí a ztrátu pevnosti.

  2. Oxidační degradace: Polyuretan může reagovat s kyslíkem za vzniku peroxidů, což vede ke křehnutí a ztrátě mechanických vlastností.

  3. Fyzikální stárnutí: Polyuretan může podléhat změnám v krystalické struktuře a amorfizaci, což má za následek zhoršení jeho vlastností.

  4. UV záření: Ultrafialové záření může způsobit fotodegradaci polyuretanu, což vede ke křehnutí a ztrátě barevnosti.

  5. Teplotní stárnutí: Při vysokých teplotách se mohou polyuretanové řetězce rozpadat a ztrácet své vlastnosti.

Pro prodloužení životnosti polyuretanu lze použít následující metody:

  1. Hydrolytickou degradaci lze snížit použitím stabilizátorů a zabraňováním kontaktu s vodou.

  2. Antioxidanty mohou být přidány do polyuretanu, aby se zabránilo oxidační degradaci.

  3. Přidáním UV stabilizátorů a absorberů do polyuretanu lze snížit negativní dopad UV záření na jeho životnost.

  4. Použití termicky stabilních polyuretanových formulací a udržování polymeru v nižších teplotách může snížit teplotní stárnutí.

  5. Pravidelná údržba a ochrana polyuretanových výrobků před negativními environmentálními vlivy, jako je vlhkost, UV záření a extrémní teploty, může prodloužit jejich životnost.

Tak co, myslíte, že můžete ovlivnit délku, po kterou vám budou sloužit vaše oblíbené botky?