Prestige - pracovní obuv

moleda prestige pracovní obuv

Obuv Prestige je atestována v Institutu pro testování a certifikace, a. s., Zlín jako pracovní obuv.
Splňuje požadavky:
• na bezpečnost a ochranu zdraví dle ČSN EN ISO 20347:2012
  • OB - základní požadavky na pracovní obuv
  • E- absorpce energie v oblasti paty (tlumí nárazy)